Base de dades bibliogràfica
de llibres històrics  de física i
de química.És un espai a l’hemeroteca on
s’agrupen obres completes i llibres
d’autors clàssics de la ciència.


 


Recull d’opuscles històrics.Portals amb documents
rellevants d’interés històric.