Salta al contingut
Pàgina d'inici de l'exposició La vida privada dels llibres

Estudiar

Auctores octo. Lió : Jean Du Pré, 1491.

Diverses notes manuscrites, probatio pennae i algun dibuix (segle XV-XVI) al full H4v. Hi destaca un interessant i breu inventari dels llibres que posseïa l’estudiant Francesc Tuxenes, treballat per Marc Mayer a: Una biblioteca de estudiante de finales del siglo XV. Cuadernos de filología clásica, 1988, núm. 21, p. 97-104.

Memòria sie a mi Francesch Tuxenes studiant dels libres que tinch. Primo una Claviana [o: a [?] la Viana]. Item mes hun Terenci. Item hun Trotrinal. Item huns actós. Item huns himnes. Item unes notes de mestre Griuo [o Grino o Grivo?] he unes altres de mestre Castels he hun Paulo Vergeri he unes pasts [=parts] he hun Provrebiador he unes hores de porguamí.

Memòria sie a mi Francesch Tuxenes studiant dels libres que tinch

A l'esquerra, full H4v. A la dreta, portada del mateix document. Consulta el catàleg  .

Memòria sie a mi Francesch Tuxenes studiant dels libres que tinch

Auctores octo. Lió : Jean Du Pré, 1491. Consulta el catàleg  .

Corpus iuris civilis, amb comentaris de Francesco Accursio. Bolonya, entre 1280 i 1350.

El manuscrit és un dels 54 còdexs que el 1857 Marià Aguiló va salvar de la destrucció, després de localitzar-los en una fàbrica de coles, on van arribar com a conseqüència de la desamortització.

Mostra el text legal al centre, i la glossa enquadrant amb els comentaris de Francesco Accursio (circa 1185-1263). A més, es distingeix una densitat de marques de lectura i notes marginals, interlineals i als intercolumnis. En són autores diverses mans, d’estudiants o bé de juristes ja formats, que com era habitual en textos de capçalera, utilitzaven intensivament el volum, al llarg d’un dilatat període que cobria generacions diferents.

Navega per les sales de l'exposició

Sala 1. Estudiar

1. Estudiar Sala activa