Autoritats UB

Catàleg d'Autoritats de Noms i Títols
Paraules o frase:

Totes les paraules
Qualsevol paraula
Frase exacta
Veure llista començant per

Tipus de cerca:
a Autoritats UB a Autoritats UB

Recordeu que no tots els noms tenen registre d'autoritat, per això si no trobeu el que esteu buscant, ho podeu provar al Catàleg, o al S@U. Servei d'Atenció als Usuaris.

Ajuda a la Cerca
Es poden combinar:
Els tipus de cerca
 • Paraula clau: busca la paraula en qualsevol dels camps de cerca
 • Nom de persona/títol: busca les diferents variants de noms d'autors i en alguns casos títols de les seves obres
 • Nom d'entitat/congrés: busca els diferents noms d'una entitat i/o congrés
 • Títol d'obres anònimes: busca títols variants d'obres anònimes
 • Col·lecció: busca títols variants de col·lecció
amb les següents opcions:
 • Totes les paraules: equival a l'operador booleà I (AND)
 • Qualsevol paraula: equival a l'operador booleà O (OR)
 • Frase exacta: es recuperen els termes que contenen exactament les mateixes paraules en el mateix ordre i amb la mateixa puntuació. Aquesta opció no es pot aplicar sobre la cerca "Paraula clau"
 • Veure llista començant per: S'accedeix als diferents índexs a partir de la paraula demanada
També es pot truncar les paraules de la cerca mitjançant els caràcters especials ? i *, quan s'utilitzen les opcions booleanes (I) i (O). D'aquesta manera es poden fer cerques més genèriques:
 • ? - l'interrogant emmascara un caràcter qualsevol, per exemple j?an recupera Joan i Juan.
 • * - l'asterisc permet truncar un grup de caràcters a la dreta, a l'esquerra o al centre de qualsevol paraula, per exemple guerr* recupera guerra i guerres.
 • ?/* - la combinació de tots dos caràcters, o la seva repetició, permet cobrir diferents possibilitats. Per exemple: *feixis* recuperaria antifeixisme, antifeixistes, feixisme, ... ; jo?n* recuperaria Joan, John, Johnston, Joon, ...
 • Cal entrar almenys 3 lletres o xifres a més de l'interrogant o l'asterisc.

© Universitat de Barcelona - Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació
.