Llengües

Inici >> Coneix el CRAI >> Difusió i màrqueting >> Memories Publicacions >> Publicacions del personal del CRAI: 2016

Publicacions del personal del CRAI: 2016

Memòries i publicacions del CRAI

Portada Memòria d'activitats 2022

Memòries d'activitats

 

Es presenten les memòries d'activitats anuals del CRAI des de l'any 2006 fins a l'actualitat. Durant els cursos 2003-04 i 2004-05, la informació referent a la Biblioteca es publicava dins la Memòria acadèmica de la UB.

 

Publicacions del personal del CRAI

Es presenten les referències bibliogràfiques de llibres, articles, conferències, congressos i altres documents publicats pel personal del CRAI de la UB  des de l'any 1985 fins a l'actualitat i l'enllaç al text complet quan és possible.

Publicacions de l'any

 

Publicacions del personal del CRAI: 2016

Acereda, EstherLa Mobilitat ERASMUS: oportunitats, modalitats i perspectives a: CRAI: III Jornada de Bones Pràctiques.  Barcelona, 14 de desembre de 2016. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/105743 [Consulta 18 de gener de 2017].
 
Aguasca Solé, Montserrat. Els pilars del Dipòsit Digital a: CRAI: II Jornada de Bones Pràctiques. Barcelona, 26 d'abril de 2016. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/97994 [Consulta 02 de maig de 2016].
 
Alomà Colomer, Eulàlia. Com captar la producció científica dels investigadors de la UB a: CRAI: II Jornada de Bones Pràctiques. Barcelona, 26 d'abril de 2016. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/97993 [Consulta 02 de maig de 2016].
 
Merino, Maria Teresa i Andrades Márquez, Tana. Preservation of seismograms from Observatori Fabra first seismic station (1906-1913) a: 35rd General Assembly of the European Seismological Commision. Trieste, 4-10 de Setembre de 2016. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/101765 [Consulta 14 de setembre de 2016].
 
Arenas, Mònica i Casas Escribano, Mireia. Suport a la docència i l’aprenentatge: experiència al CRAI Biblioteca de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Comunicació presentada  a:  14es Jornades Catalanes d'informació i documentació (Biblioteques universitàries, experiències). Barcelona, 3 i 4 de març de 2016. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/96237 [Consulta 08 de març de 2016].
 
Astals Forn, Isabel i Ruiz Fargas, Marina. Estats, emissions i edicions al catàleg: una proposta oberta [Manual/Document de treball]. Abril del 2016. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/98192 [Consulta 03 de maig de 2016].
 
Basomba, Georgina; Casassas, Anna Maria; Gil, Marta; Isern, Concepció; Ramos, Noelia i Serarols, Montserrat. Trabajos de adaptación a RDA para documentos cartográficos a: VII Ibercarto. La gestión de las cartotecas en un mundo interconectado. Barcelona, 20 y 30 de septiembre de 2016. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/107585 [Consulta 01 de març de 2017].
 
Bibian, Cristina. Erasmus staff mobility week - Bergen Univesity College 2016 a: CRAI: III Jornada de Bones Pràctiques.  Barcelona, 14 de desembre de 2016. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/105482 [Consulta 12 de gener de 2017].
 
Caballer Albareda, Gemma. La Catalogació de llibre antic: un valor afegit a: CRAI: II Jornada de Bones Pràctiques. Barcelona, 26 d'abril de 2016. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/97995 [Consulta 02 de maig de 2016].
 
Casals, Judit. A l’entorn de BiPaDI: digitalització, difusió i preservació digital dels fons patrimonials de la Universitat de Barcelona. Informe del projecte. Desembre 2015. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/96753 [Consulta 30 de març de 2016].
 
Casals, Judit; Fabeiro, Rosa i Térmens i Graells, Miquel. A l’entorn de BiPaDI: un projecte de gestió del patrimoni bibliogràfic per al futur. Comunicació presentada  a:  14es Jornades Catalanes d'informació i documentació (Biblioteques especialitzades i patrimonials). Barcelona, 3 i 4 de març de 2016. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/96240 [Consulta 08 de març de 2016].
 
Casals, Judit i Iglesias, Domingo. Repensar l'accés als recursos electrònics: accés autenticat a través del servei SIRE. Item: revista de biblioteconomia i documentació. 2016, núm.60, (Dossier), p. 27-43 [en línia]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/105648 [Consulta 16 de gener de 2017].
 
Clavell Garcia, Anna i Barragán Fernan, M. Carmen. Les persones omplen de vida el CRAI Biblioteca del Raval des de fa 10 anys a: CRAI: II Jornada de Bones Pràctiques. Barcelona, 26 d'abril de 2016. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/98140 [Consulta 02 de maig de 2016].
 
Coll Mestre, Josep i Masdeu Canyelles, Gemma. Noves necessitats -> nous perfils. Bibliotecaris per al suport en l’edició. Pòster presentat a:  14es Jornades Catalanes d'informació i documentació. Barcelona, 3 i 4 de març de 2016. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/96235 [Consulta 08 de març de 2016].
 
Gomar Tomas, Anna i Parés Gómez, Isabel. Exposicions bibliogràfiques: una eina de col·laboració entre docents i bibliotecaris a:  CRAI: II Jornada de Bones Pràctiques. Barcelona, 26 d'abril de 2016. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/97992 [Consulta 02 de maig de 2016].
 
Ferrer Torrens, Adelaida. Organization of the UB ILL Service. Presentació a: OCLC EMEA Regional Council Annual Conference. Product Day. 3 March 2016. Madrid. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/96387 [Consulta 11 de març de 2016].
 
Ferrer Torrens, Joana. Cardiff University Library Service: un pas endavant en l'alfabetització informacional a: CRAI: III Jornada de Bones Pràctiques.  Barcelona, 14 de desembre de 2016. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/105431 [Consulta 11 de gener de 2017].
 
Fortes, Rosa. Staff Week a la Universitat d’Helsinki a: CRAI: III Jornada de Bones Pràctiques. Barcelona, 14 de desembre de 2016. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/105444 [Consulta 11 de gener de 2017].
 
Labastida i Juan, Ignasi. El repte de compartir les dades de la recerca. A: «Sessió informativa i debat:. El repte de compartir les dades de recerca.». IMUB (Institut de Matemàtica) Barcelona. 14 de desembre de 2016.. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/106543 [Consulta 06 de febrer de 2017]
 
Labastida i Juan, IgnasiLa publicació en obert A: Jornada «Tesis, doctorands i recerca. Cap a on volem anar les ciències humanes i socials a la UB?». Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona. Barcelona, 18 de febrer de 2016. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/96006 [Consulta 02 de març de 2016]
 
Labastida i Juan, Ignasi. LEARN: Helping Institutions to Build and Implement a Policy on Research Data. Comunicació a: «OpenAIRE National Workshop». Roma, 30-31 Maggio 2016. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/100711 [Consulta 21 de juliol de 2016]
 
Masdeu Canyelles, Gemma; Coll Mestre, Josep i Casals, Judit. Las revistas de ciencias sociales y humanidades de la Universitat de Barcelona en RCUB. Comunicació presentada a: 6ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades (CRECS 2016): Entre tradición y futuro: transformaciones en la revisión por pares, edición electrónica y certificación de la calidad. Universitat de Barcelona, Aula Magna. Barcelona, 5-6 de mayo de 2016. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/98365 [Consulta 06 de maig de 2016]
 
Opisso Atienza, Isàvena. Experiència ERASMUS+ a la British Library a: CRAI: III Jornada de Bones Pràctiques. Barcelona, 14 de desembre de 2016. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/105443 [Consulta 11 de gener de 2017].
 
Plana Mallarach, Ester; Playà Tremosa, Anna i Salvadó Figueras, Anna. Autoritats UB, una eina més enllà del catàleg a: CRAI: II Jornada de Bones Pràctiques. Barcelona, 26 d'abril de 2016. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/98120 [Consulta 02 de maig de 2016].
 
Prades, Lourdes. Pròleg. A Dalla Corte, Gabriella. De España a Francia: brigadistas paraguayos a través de la fotografia. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2016. p. 9-11
 
Prades, Lourdes i Martínez, LídiaMarx Memorial Library & Workers' School a: CRAI: III Jornada de Bones Pràctiques.  Barcelona, 14 de desembre de 2016. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/105662 [Consulta 16 de gener de 2017].
 
Pujol Vallcorba, Assumpta. CRAI Biblioteca de Medicina. Preservació i difusió del fons patrimonial. Comunicació presentada a: XIX Congrés Internacional d'Història de la Medicina Catalana. Puigcerdà, Cerdanya, 10 al 12 de juny de 2016. Taula rodona dedicada al tema "Preservació i difusió del patrimoni sanitari català". Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/99645 [Consulta 20 de juny de 2016].
 
Ruiz Fargas, Marina. The former owners of the CRAI Biblioteca de Reserva (Universitat de Barcelona) and their database. Comunicació presentada a: REBIUN-CERL Conference. Universidad de Salamanca. March 15th 2016. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/96601 [Consulta 18 de març de 2016].
 
Ruiz Fargas, Marina. Els antics poseïdors del CRAI Biblioteca de Reserva. Comunicació presentada a: Jornada d’ex-libris i col·leccionisme. Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona. 8 de juny del 2016. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/99505 [Consulta 14 de juny de 2016].
 
Ruiz Fargas, Marina. La Nazionale centrale Vittorio Emanuele II: una gran biblioteca romana a: CRAI: III Jornada de Bones Pràctiques. Barcelona, 14 de desembre de 2016. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/105627 [Consulta 16 de gener de 2017].
 
Ruiz Fargas, Marina. “El privilegio de privativa de libros de común enseñanza de la Universidad de Cervera en tiempos de Manuel Ibarra (1735–1749, 1754–1757)”. La publicidad del libro en el mundo hispánico (siglos XVII–XX): los catálogos de venta de libreros y editores. Madrid: Calambur, 2016, pp. 129–162.
 
Ruiz Fargas, Marina; Verger Arce, Neus. Los antiguos poseedors de los incunables. A Ramón Rodríguez Álvarez (coord.) Los incunables de las bibliotecas universitarias españolas. Universidad de Oviedo: Servicio de Publicaciones, 2015. p. 275-292.
 
Sànchez-Cuxart, A.; Guàrdia, R.; Vicens, J.;Carreras, J; Font, X.; Gómez, A. Molero, J. Incorporacions a l’herbari BCN, de la UB (CRAI-CeDocBiV): la ubiqüitat de les col·leccions al món digital. IV trobada de tècnics de col·leccions de ciències naturals de Catalunya. Banyoles: 25 de novembre de 2016. Disponible a: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/107702 [Consulta 02 de marça de 2017].
 
Tafalla Plana, Montserrat. La constitución de una asociación de profesionales en información ambiental y su incidencia en la protección del medio ambiente. Comunicació presentada a: XV Seminario de Centros de Documentación Ambiental y Espacios Naturales Protegidos. Valsaín, Segovia, 18-20 de mayo de 2016.. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/99506 [Consulta 14 de juny de 2016].
 
Tremosa Armengol, Jordi; Agell Perramon, Anna; López Sevilla, Xavier; Comas Lamarca, Núria; Cardona, Mercè; Flores Martí, Maria del Mar; Pedrazuela Roca, Maria Angels; Tarrida Roselló, Maite i Álvarez Mallol, Conxa. El paper del CRAI-Biblioteca en l’adquisició de competències informacionals: col·laboració i contagi. Pòster presentat a: 14es Jornades Catalanes d'informació i documentació. Barcelona, 3 i 4 de març de 2016. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/96236 [Consulta 08 de març de 2016].
 
Tremosa Armengol, Jordi. Universitas Helsingiensis a: CRAI: III Jornada de Bones Pràctiques. Barcelona, 14 de desembre de 2016. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/105430 [Consulta 11 de gener de 2017].
 
Verger, Neus; Ruiz Fargas, Marina. Las bases de datos Marcas de Impresores y Antiguos Poseedores del CRAI Biblioteca de Reserva (Universidad de Barcelona). Comunicació presentada a: II Congreso Internacional sobre libro medieval y moderno Zaragoza, 7-9 de septiembre del 2016. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/102085 [Consulta 23 de setembre de 2016]  
 
Els tresors de la Universitat de Barcelona : fons bibliogràfic del CRAI Biblioteca de Reserva / [introducció per Neus Verger ; [autors] Martí de Riquer .... [et al.]. Barcelona : Universitat de Barcelona, DL 2016.

 

Segueix-nos

totes les xarxes socials del CRAI icono de canal de contenidos sindicado  twitter Blog del CRAICanal de YouTube del CRAI de la UB

 

Footer - Copyright

 

Logo de Creative Commons Els continguts del web CRAI UB estan subjectes a la llicència de Reconeixement de Creative Commons 4.0, llevat que s'hi indiqui el contrari.

 

Campus d'exelencia

Pla de sostenibilitat del CRAI                           Segell EFQM 500    Logo de Bibliotecas comprometidas con la excelencia