Llengües

Documents impresos

Documents impresos

Esquemes i exemples basats en la norma de referència: ISO 690:2013 (UNE 50-104-94)
 
 
 
 Llibres: llibre complet
 
 Esquema
Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva). Edició. Altres responsables: traductor, editor, etc. (opcional). Edició. Lloc de publicació: editorial, any. Extensió del llibre (opcional). Col·lecció (opcional). Notes (opcional). Número ISBN.
 
 Exemples
SCHÄFER, Fritz Peter (ed). Dye lasers. 3rd enl. and rev. ed. Berlin: Springer, 1990. 244 p. Topics in applied physics; 1. ISBN 3-540-51558-5.
 
LORENZO, Pedro, et al. Drogodependencias: Farmacología, Patología, Psicología y Legislación. Madrid: Editorial Médica Panamericana, 1999. ISBN 84-7903-452-1.
 
Societat de la informació: noves tecnologies i Internet: diccionari terminològic. Barcelona: Termcat, Centre de Terminologia, 2000. ISBN 84-393-5228-X.
 
   Llibres: capítols
 
 Esquema
Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable del capítol. Títol del capítol. A: Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable del llibre. Títol del llibre (en cursiva). Edició. Lloc de publicació: editorial, any, situació en la publicació font (volum, pàgines, etc.). Número ISBN si està disponible.
 
 Exemples
SNAVELY, B. B. Continuous-Wave Dye lasers I. En SCHÄFER, F. P. (ed). Dye lasers. Berlin: Springer, 1990, p. 91-120.
 
BROWNLEE, D. E. The Origin and Early Evolution of the Earth. En BUTCHER, S. S., et al. Global Biogeochemical Cycles. London: Academic Press, 1992, p. 9-20.
 
WIENDIECK, Gerd. Industrial Psychology. En WOLFGANG G. BRINGMANN, et al. (eds.) A Pictorial History of Psychology. Chicago [Ill] [etc.]: Quintessence, 1997, p. 510-513.
 
 Revistes completes
 
 Esquema
Títol (en cursiva). Edició. Lloc de publicació: editorial, any. Identificació del fascicle (data i/o número). Sèrie (opcional). Notes (opcional). Número ISSN.
 
 Exemples
IEEE Transactions on computers. IEEE Computer Society. 1998, vol. 47. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1968. ISSN 0018-9340.
 
Educació social : revista d'intervenció sòcio-educativa. Escola de l'Esplai. 2002, núm. 20. Barcelona: Fundació Pere Tarrés-Escola de l'Esplai, 1995. ISSN 1135-805X.
 
 Revistes: Articles
 
 Esquema
Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable de l'article. Títol de l'article. Col·laboradors de l'article (opcional). A:Títol de la revista (en cursiva). Edició, Lloc de publicació: editorial, any, numeració de la revista, pàgines. Número ISSN.
 
 Exemples
LLOSA, Josep, et al. Modulo scheduling with reduced register pressure. IEEE Transactions on computers. 1998, vol. 47, núm. 6, p. 625-638.
 
 Congressos: complets
 
 Esquema
Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva). Edició. Altres responsabilitats (opcional). Lloc de publicació: editorial, any.  Número ISBN.
 
 Exemples
Actas del primer Congreso Español de Limnología: Barcelona, 4-7 de diciembre de 1981. Organiza: Asociación Española de Limnología; editor: Narcís Prat. [Barcelona]: Dept. d'Ecologia, Facultat de Biologia, Universidad de Barcelona, 1983. 298 p. ISBN 84-7528-098-6.
 
 Congressos: ponència, contribució, comunicacions, etc.
 
 Esquema
Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable de la contribució. Títol de la contribució. A: Autoria del congrés. Títol del congrés (en cursiva). Edició. Lloc de publicació: editorial, any,  situació en la publicació font (volum, pàgines, etc.). Número ISBN si està disponible.
 
 Exemples
BERMAN, E.; MITCHELL, K. W. High efficiency low cost tandem photovoltaic modules: the way to go. Commission of the European Communities. Photovoltaic Solar Energy Conference. Proceedings of the International Conference, held at Sevilla, Spain, 27-31 October 1986. Sevilla, 1986. P. 442-451.
 
 Legislació
 
 Esquema
País. Títol. Publicació (en cursiva), data de publicació, número, pàgines.
 
 Exemples
Espanya. Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal. Boletín Oficial del Estado, 24 de noviembre de 1995, núm. 281, p. 33987.
Catalunya. Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l'Institut Català de la Dona. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 12 de juliol de 1989, núm. 1167, p. 2967-2968.
 
 Patents
 
 Esquema
Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol de la invenció. Informació addicional (opcional). País o oficina d'emissió, tipus de document, número. Data de publicació (any, mes, dia).. Data de publicació.
 
 Exemples
BARCELONA TECNOLÓGICA S. A. Barrera sumible. Inventor: Josep Gubau Torné. Espanya, patent d'invenció, ES2119663. 1998-10-01.
 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. Procedimiento enzimático para la preparación de lipoaminoácidos del tipo alquil amidas y ésteres. Inventores: P. Clapés Saborit, C. Morán Badenas, M. R. Infante Martínez-Pardo. Espanya, patent d'invenció, ES2130980. 1999-07-01.
 
 Normes
 
 Esquema
Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva). Edició. Lloc de publicació: editorial, any. Codi de la norma. Identificador normalitzat.
 
 Exemples
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Norma española : UNE-EN ISO 14012 : abril 1997 : directrices para la auditoría medioambiental : criterios de cualificación para los auditores medioambientales : ISO 14012:1996. Madrid: AENOR, 1997.
 
ISO. Normes terminologiques internationales: élaboration et présentation. ISO 10241-1992 (F). Genève: ISO, 1992.
 
 Tesis doctorals
 
 Esquema (publicades)
Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva). Edició. Altres responsabilitats: director de la tesi, tutor, etc. (opcional). Lloc de publicació: editorial, any. Extensió (opcional). Notes (opcional). Número ISBN.
 
 Esquema (no publicades)
Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol (treball/tesi no publicat/ada). Institució acadèmica, any.
 
 Exemples
QUERALT MITJANS, Ignasi. Dinámica mineral de los procesos de devitrificación en vidrios basálticos. Director: Carles de la Fuente Cullell. Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals, 1988. Exemplar fotocopiat.
 
 Documents d'arxiu
 
 

Referència arxivística

 Esquema
Títol de la unitat de descripció. Data/es (tipus de data) (opcional). Volum i suport (opcional). Productor (opcional). Autor o altres mencions de responsabilitat (opcional). Fons: títol. (codi de referència de la unitat de descripció)
 
 Exemples
Ajuntament de Molins de Rei. 1732-2005 (data de creació). 1.000 metres, aproximadament. (CAT AMMR) 
(fons)
 
Expedients acadèmics d’estudiants. 1940-2005 (data de creació). 378,6 metres (102.988 expedients). Fons: Universitat Autònoma de Barcelona. (CAT AGUAB XD22) 
(sèrie)
 
Expedient núm. 1160. 2005 (data de creació). Direcció General de Patrimoni. Àrea del patrimoni immaterial i financer i d’inventari integral. Fons: Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. (CAT AADF F0796 1160 2005.pdf) 
(unitat documental composta)
 
Àlbum “La Industria Corchera”. 1925 (data d’agregació). Fotografies de Ricard Mur. Fons: Ricard Mur Dargallo. (CAT AMSFG 17 2.2.1 7283 1) 
(unitat documental composta)
 
Calc a escala reduïda per al mosaic del cor i l’al•legoria de la façana del Palau de la Música Catalana. [1905-1910] (Data de creació). Dibuix de Lluís Bru. Fons: Taller de mosaics Lluís Bru. (CAT AMEL 11 3.2 A2.1 PMC 1487) 
(unitat documental simple)
 
 

Citació arxivística

 
 Esquema
Títol de la unitat de descripció. Data/es (tipus de data) (opcional). (codi de referència de la unitat de descripció)
 
 Exemples
Fuixet-Porta. 1699-1838 (data de creació). (CAT ACP 12 Fuixet-Porta)
(fons)
 
Grup de Defensa de la Natura. 1987-2004 (data de creació). (CAT ACBR 10 Grup de Defensa de la Natura) 
(subfons)
(Nota: subfons del fons Àmbit de Recerques del Berguedà)
 
Expedients de l’Agermanament de Torredembarra amb Villars. 1984-2004 (data de creació). (CAT AMTO 01-09.02.06 C117)
(sèrie)
 
Llicència atorgada a Vicenç Salleras per a la construcció d’un habitatge de nova planta a la Rambla, núm. 16, de Figueres. 1904 (data d’agregació). (CAT AMF 01 01 06.07.01 1904/012 UI000111)
(unitat documental composta)
 
Acta de la sessió constitucional de la Institució de les Lletres Catalanes. 1937 (data de creació). (CAT ANC 209 uc1)
(unitat documental simple)

Segueix-nos

totes les xarxes socials del CRAI icono de canal de contenidos sindicado  twitter Blog del CRAI

 

Footer - Copyright


 Els continguts del web CRAI UB estan subjectes a la llicència de Reconeixement de Creative Commons 4.0, llevat que s'hi indiqui el contrari.

Campus d'exelencia

Membre de:          Reconeixement internacional de l'excel·lència

                      logo del barcelona knowledge campuslogo del health universitat de barcelona campus