Llengües

Inici >> Serveis que ofereix el CRAI >> Suport als investigadors >> Avaluació de les revistes científiques >> Índexs nacionals i internacionals per valorar les publicacions

Índexs nacionals i internacionals per valorar les publicacions

Índexs nacionals i internacionals per valorar les publicacions

 

RECURS Indicadors Criteris de Valoració Com formar-ne part?

Journal Citation Reports

Journal Citation Reports. Produïda per l’ISI (Institute of Scientific. Information) i gestionat per FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología). En funció del seu factor d'impacte, basat en l'anàlisi de citacions publicades i rebudes per les publicacions, avalua revistes de ciència i tecnologia (Science Citation Index) i de ciències socials (Social Citation Index).


Indicador de Publicació.
Indicador d'Investigador

Índex d'immediatesa

Eigenfactor

Quartil

The Thomson Reuters Jounal Selection Process

 

Proceso de selección de revistas especializadas de Thomson Reuteurs


 

Seguiu les indicacions

 

Eigenfactor.com

Eigenfactor.org. Produïda pel Departament de Biologia de la Universitat de Washington. Està basat en la informació del JCR i en l’aplicació d’algoritmes de rellevància tipus PageRank de Google, que varien segons la disciplina. Inclou més de 115.000 referències de revistes incloses a JCR i altres fonts citades per aquestes. Les últimes dades corresponen al 2006. Inclou també una avaluació qualitat-preu de la publicació.

Indicador de Publicació.
 Eigenfactor

 

Per ser a la web d'Eigenfactor.org, la revista ha d'estar inclosa a JCR (Journal Citation reports) o ha d'haver estat citada, com a mínim, en una de les seves revistes en els darrers 5 anys.

Trobareu informació al respecte a la pregunta 7. Why isn't my journal ranked by Eigenfactor® score? How can I get it listed? de Frequently Asked Questions d'Eigenfactor

Latindex

LatIndex. És producte de la cooperació que té l'objectiu de reunir i difondre informació bibliogràfica sobre les publicacions científiques produïdes a Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal per tal de fer-les accesibles i elevar-ne la seva qualitat.

Indicador d'Investigador
 

Latindex utilitza dues taules de valoració:

Característiques bàsiques per a revistes impreses.

Característiques bàsiques per a revistes electròniques.

Per entrar al catàleg de la revista s'han de complir les 8 característiques obligatòries i un mínim de 17 de les restants.

 Per tal d'incloure una revista a Latindex cal contactar amb el coordinador del país corresponent. 

 

Scopus

Scopus. Base de dades produïda per Elsevier i i gestionada per la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologí­a). Avalua publicacions d'editorials universals i multidisciplinars (ciències experimentals, medicina, tecnologia, ciències socials, arts i humanitats). Permet conèixer el nombre de vegades que un article ha estat citat de manera similar al Web of Science.


Indicador de Publicació.
Indicador d'Investigador

Citacions per article

Índex H

SJR (SCImago Journal & Country Rank)

SNIP (Source Normalized Impact per Paper)

Content Selection For SCOPUS

Podeu suggerir la inclusió mitjançant aquest formulari

SCImago Journal & Country Rank

SCImago Journal & Country Rank. SCImago Journal & Country Rank. Realitzat pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Universidad de Granada, Extremadura, Carlos III (Madrid) y Alcalá de Henares.  Extreu els identicadors científics i per països de SCOPUS (Elsevier).

Indicador d'Investigador
 

Índex H

Desenvolupat a partir de la informació continguda a Scopus de Elsevier. Scopus treballa amb un comité d'investigadors per a la selecció de contingut.

 

Per tal de suggerir la inclusió d'un títol a la base de dades Scopus cal omplir aquest formulari

 

Descripció Indicadors Criteris de Valoració Com formar-ne part?

CARHUS

CARHUS Plus+. És un sistema de classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats que es publiquen a nivell local, nacional i internacional. Aquest projecte, desenvolupat per l’AGAUR a proposta de la Direcció General de Recerca, es presenta amb la finalitat de contribuir a l’avaluació de la recerca que es duu a terme en el sistema científic i universitari català amb la màxima objectivitat.

AQU Revistes  científiques: llistes de títols de revistes d'Humanitats i Ciències Socials

Indicador de Publicació

Les revistes s'avaluen en funció del compliment d'una sèrie de criteris i aquest estudi donarà com a resultat la classificació. 

CARHUS Plus+ classifica les revistes en quatre nivells (basant-se en ICDS):

grup B/C/D

   Informació a la pàgina web de Carhus  11. Com es pot proposar la inclusió d’una nova revista?
 
 

Clasificación CIRC

Clasificación integrada de revistas científicas. Té l'objectiu de crear una classificació de revistes de ciències socials i humanes en funció de la qualitat i visibilitat de les revistes. Per fer-ho és base en la informació procedent de diferents productes d'avaluació considerats per les diferents agències d'avaluació nacional com CNEAI i ANECA.

La versió de CIRC es correspon a la de l'any 2012, NO s'ha actualitzat. 

Indicador de Publicació

Les revistes s'avaluen en funció del compliment d'una sèrie de criteris que, un cop aplicats, donen com a resultat quatre grups de classificació:

A, B, C o Excel·lència.

Citations in Economics

Citation in Economics. Servei ofert pel Departament de Sistemes d'Informació i Computació de la Universitat Politècnica de València, que proporciona l'anàlisi de les citacions dels documents disponibles a la biblioteca digital RePEc (Research Papers in Ecnomy) Recull títols de revistes, a més d'altres documents com congressos, software i llibres.

Indicador de Publicació.

Factor d'impacte

Índex H

 

Si malgrat que els articles no estan en accés obert volem que formin part de CitEc, cal contactar amb: José Manuel Barrueco.

barrueco@uv.es

DICE

DICE. DICE. Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas. És fruit de la col·laboració entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).  Valora la qualitat de les revistes tenint en compte aspectes com la presència d’autors no vinculats a l’entitat editora, l’avaluació externa dels originals o quines bases de dades en fan difusió.

Indicador de Publicació.Informa dels criteris Latindex que compleixen i a vegades també ens indica ERIH, CARHUS Plus+. 

  Per a qualsevol suggeriment, comentari o informació addicional:
EPUC, IEDCYT, CCHS, (CSIC).    Albasanz, 26-28. 28037 Madrid.
Telf, 91 602 23 55/91 602 28 92
Fax: 91 304 57 10 dice@cchs.csic.es

European Science Foundation

ERIH 'Initial' List. Educational Reference Index for the Humanities. Creada per l’European Science Fondation.  Classifica revistes europees en els àmbits de les Ciències Socials i les Humanitats.

Indicador de Publicació.

 

ERIH: AIM, QUALITY CONTROL CRITERIA AND DEFINITION OF
CATEGORIES
No és possible la inclusió de noves revistes o la revisió del posicionament de les ja incloses.

IN-RECS

InRecs. Índice de impacto: Revistas Españolas de Ciencias Sociales. Elaborat per un grup d’investigació d’avaluació de la ciència i de la comunicació científica de la Universidad de Granada. Calcula el factor d'impacte de revistes espanyoles de l'àmbit de les ciències socials. Es pot consultar per matèries i per tí­tols de revistes, articles, autors i institucions. Cobertura des de 1996.

NO s'actualitza (comunicat del grup d'investigació EC3 sobre la no actualització del producte, gener 2014)

Indicador de Publicació.

Factor d'Impacte

Quartil

Podeu consultar els 4 criteris de valoració a l'apartat: 3. Selección de las revistas fuente. IN-RECS permet que qualsevol autor introdueixi articles publicats en revistes científiques espanyoles des de 1994.
http://ec3.ugr.es/in-recs/informacion/ayudanos.htm

IN-RECJ

InRecj. Índice de impacto: Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas. Elaborat per un grup d’investigació d’avaluació de la ciència i de la comunicació científica de la Universidad de Granada. Calculen l’impacte de revistes espanyoles de ciències jurídiques. Proporciona dades sobre l’impacte de les publicacions, d’autors i institucions més citades.

NO s'actualitza (comunicat del grup d'investigació EC3 sobre la no actualització del producte, gener 2014)

Indicador de Publicació.

 

Factor d'Impacte

Quartil

Podeu consultar els 3 criteris de valoració a l'apartat: 3. Selección de las revistas fuente

IN-RECJ permet que qualsevol autor introdueixi articles publicats en revistes científiques espanyoles des de 1994.
http://ec3.ugr.es/in-recj/informacion/ayudanos.htm<

MIAR

MIAR. Elaborat pel Departament de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, és un sistema per mesurar quantitativament la visibilitat de les publicacions periòdiques en Ciències Socials en funció de la seva presència en diferents tipus de bases de dades. Fa un rànquing basat en l’ICDS.

Indicador de Publicació.

 

  Per tal de sol·licitar la inclusió podeu omplir el formulari.

RESH

RESH (Revistas españolas de Ciencias Sociales y Humanidades) és un sistema d'informació que integra els indicadors de qualitat per a les revistes científiques espanyoles en Ciències Socials i Humanitats.

Aglutina els projectes desenvolupats pel EPUC (Grupo de Investigación de Evaluación de Publicaciones Científicas) del CCHS-CSIC i pel EC3 (Grupo de Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica) de la Universidad de Granada, reunint indicadors que han estat desenvolupats, aplicats i actualitzats per ambdós grups.

Indicador de Publicació.

Indicador d'Investigador

 

 

Podeu consultar els 4 criteris que s'han aplicat per seleccionar les revistes a l'apartat: 4. Impacto


Més informació

 

 

 

Segueix-nos

icono de canal de contenidos sindicadoiciono de twitterBlog del CRAI
Segueix-nos:

 

Footer - Copyright


 Els continguts del web CRAI UB estan subjectes a la llicència de Reconeixement de Creative Commons 4.0, llevat que s'hi indiqui el contrari.

Campus d'exelencia

Membre de:          Dos campus d'excelència internacional

    logo del barcelona knowledge campuslogo del health universitat de barcelona campus