Llengües

Documents impresos

Documents impresos

Esquemes i exemples basats en la norma de referència: ISO 690:2013 (UNE 50-104-94)
 
 
 
 Llibres: llibre complet
 
 Esquema
Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva). Edició. Altres responsables: traductor, editor, etc. (opcional). Edició. Lloc de publicació: editorial, any. Extensió del llibre (opcional). Col·lecció (opcional). Notes (opcional). Número ISBN.
 
 Exemples
SCHÄFER, Fritz Peter (ed). Dye lasers. 3rd enl. and rev. ed. Berlin: Springer, 1990. 244 p. Topics in applied physics; 1. ISBN 3-540-51558-5.
 
LORENZO, Pedro, et al. Drogodependencias: Farmacología, Patología, Psicología y Legislación. Madrid: Editorial Médica Panamericana, 1999. ISBN 84-7903-452-1.
 
Societat de la informació: noves tecnologies i Internet: diccionari terminològic. Barcelona: Termcat, Centre de Terminologia, 2000. ISBN 84-393-5228-X.
 
   Llibres: capítols
 
 Esquema
Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable del capítol. Títol del capítol. A: Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable del llibre. Títol del llibre (en cursiva). Edició. Lloc de publicació: editorial, any, situació en la publicació font (volum, pàgines, etc.). Número ISBN si està disponible.
 
 Exemples
SNAVELY, B. B. Continuous-Wave Dye lasers I. En SCHÄFER, F. P. (ed). Dye lasers. Berlin: Springer, 1990, p. 91-120.
 
BROWNLEE, D. E. The Origin and Early Evolution of the Earth. En BUTCHER, S. S., et al. Global Biogeochemical Cycles. London: Academic Press, 1992, p. 9-20.
 
WIENDIECK, Gerd. Industrial Psychology. En WOLFGANG G. BRINGMANN, et al. (eds.) A Pictorial History of Psychology. Chicago [Ill] [etc.]: Quintessence, 1997, p. 510-513.
 
 Revistes completes
 
 Esquema
Títol (en cursiva). Edició. Lloc de publicació: editorial, any. Identificació del fascicle (data i/o número). Sèrie (opcional). Notes (opcional). Número ISSN.
 
 Exemples
IEEE Transactions on computers. IEEE Computer Society. 1998, vol. 47. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1968. ISSN 0018-9340.
 
Educació social : revista d'intervenció sòcio-educativa. Escola de l'Esplai. 2002, núm. 20. Barcelona: Fundació Pere Tarrés-Escola de l'Esplai, 1995. ISSN 1135-805X.
 
 Revistes: Articles
 
 Esquema
Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable de l'article. Títol de l'article. Col·laboradors de l'article (opcional). Títol de la revista (en cursiva). Edició, any, volum, número, pàgines.
 
 Exemples
LLOSA, Josep, et al. Modulo scheduling with reduced register pressure. IEEE Transactions on computers. 1998, vol. 47, núm. 6, p. 625-638.
 
 Congressos: complets
 
 Esquema
Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva). Altres responsabilitats (opcional). Lloc de publicació: editorial, any. Extensió (opcional). Número ISBN.
 
 Exemples
Actas del primer Congreso Español de Limnología: Barcelona, 4-7 de diciembre de 1981. Organiza: Asociación Española de Limnología; editor: Narcís Prat. [Barcelona]: Dept. d'Ecologia, Facultat de Biologia, Universidad de Barcelona, 1983. 298 p. ISBN 84-7528-098-6.
 
 Congressos: ponència, contribució, comunicacions, etc.
 
 Esquema
Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable de l'article. Títol de l'article. Autoria del congrés. Títol del congrés (en cursiva). Lloc de publicació: editorial, any. Pàgines.
 
 Exemples
BERMAN, E.; MITCHELL, K. W. High efficiency low cost tandem photovoltaic modules: the way to go. Commission of the European Communities. Photovoltaic Solar Energy Conference. Proceedings of the International Conference, held at Sevilla, Spain, 27-31 October 1986. Sevilla, 1986. P. 442-451.
 
 Legislació
 
 Esquema
País. Títol. Publicació (en cursiva), data de publicació, número, pàgines.
 
 Exemples
Espanya. Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal. Boletín Oficial del Estado, 24 de noviembre de 1995, núm. 281, p. 33987.
Catalunya. Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l'Institut Català de la Dona. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 12 de juliol de 1989, núm. 1167, p. 2967-2968.
 
 Patents
 
 Esquema
Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable (opcional). Títol de la invenció (opcional). Altres responsabilitats (opcional). Notes (opcional). País o oficina d'emissió, tipus de document, número. Data de publicació.
 
 Exemples
BARCELONA TECNOLÓGICA S. A. Barrera sumible. Inventor: Josep Gubau Torné. Espanya, patent d'invenció, ES2119663. 1998-10-01.
 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. Procedimiento enzimático para la preparación de lipoaminoácidos del tipo alquil amidas y ésteres. Inventores: P. Clapés Saborit, C. Morán Badenas, M. R. Infante Martínez-Pardo. Espanya, patent d'invenció, ES2130980. 1999-07-01.
 
 Normes
 
 Esquema
Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva). Codi de la norma (si no forma part del títol). Lloc de publicació: editorial, any.
 
 Exemples
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Norma española : UNE-EN ISO 14012 : abril 1997 : directrices para la auditoría medioambiental : criterios de cualificación para los auditores medioambientales : ISO 14012:1996. Madrid: AENOR, 1997.
 
ISO. Normes terminologiques internationales: élaboration et présentation. ISO 10241-1992 (F). Genève: ISO, 1992.
 
 Tesis doctorals
 
 Esquema
Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva). Altres responsabilitats: director de la tesi, tutor, etc. (opcional). Edició. Lloc de publicació: editorial, any. Extensió (opcional). Notes (opcional).
 
 Exemples
QUERALT MITJANS, Ignasi. Dinámica mineral de los procesos de devitrificación en vidrios basálticos. Director: Carles de la Fuente Cullell. Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals, 1988. Exemplar fotocopiat.
 
 Documents d'arxiu
 
 

Referència arxivística

 Esquema
Títol de la unitat de descripció. Data/es (tipus de data) (opcional). Volum i suport (opcional). Productor (opcional). Autor o altres mencions de responsabilitat (opcional). Fons: títol. (codi de referència de la unitat de descripció)
 
 Exemples
Ajuntament de Molins de Rei. 1732-2005 (data de creació). 1.000 metres, aproximadament. (CAT AMMR) 
(fons)
 
Expedients acadèmics d’estudiants. 1940-2005 (data de creació). 378,6 metres (102.988 expedients). Fons: Universitat Autònoma de Barcelona. (CAT AGUAB XD22) 
(sèrie)
 
Expedient núm. 1160. 2005 (data de creació). Direcció General de Patrimoni. Àrea del patrimoni immaterial i financer i d’inventari integral. Fons: Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. (CAT AADF F0796 1160 2005.pdf) 
(unitat documental composta)
 
Àlbum “La Industria Corchera”. 1925 (data d’agregació). Fotografies de Ricard Mur. Fons: Ricard Mur Dargallo. (CAT AMSFG 17 2.2.1 7283 1) 
(unitat documental composta)
 
Calc a escala reduïda per al mosaic del cor i l’al•legoria de la façana del Palau de la Música Catalana. [1905-1910] (Data de creació). Dibuix de Lluís Bru. Fons: Taller de mosaics Lluís Bru. (CAT AMEL 11 3.2 A2.1 PMC 1487) 
(unitat documental simple)
 
 

Citació arxivística

 
 Esquema
Títol de la unitat de descripció. Data/es (tipus de data) (opcional). (codi de referència de la unitat de descripció)
 
 Exemples
Fuixet-Porta. 1699-1838 (data de creació). (CAT ACP 12 Fuixet-Porta)
(fons)
 
Grup de Defensa de la Natura. 1987-2004 (data de creació). (CAT ACBR 10 Grup de Defensa de la Natura) 
(subfons)
(Nota: subfons del fons Àmbit de Recerques del Berguedà)
 
Expedients de l’Agermanament de Torredembarra amb Villars. 1984-2004 (data de creació). (CAT AMTO 01-09.02.06 C117)
(sèrie)
 
Llicència atorgada a Vicenç Salleras per a la construcció d’un habitatge de nova planta a la Rambla, núm. 16, de Figueres. 1904 (data d’agregació). (CAT AMF 01 01 06.07.01 1904/012 UI000111)
(unitat documental composta)
 
Acta de la sessió constitucional de la Institució de les Lletres Catalanes. 1937 (data de creació). (CAT ANC 209 uc1)
(unitat documental simple)

Segueix-nos

totes les xarxes socials del CRAI icono de canal de contenidos sindicado  twitter Blog del CRAI
Segueix-nos:

 

Footer - Copyright


 Els continguts del web CRAI UB estan subjectes a la llicència de Reconeixement de Creative Commons 4.0, llevat que s'hi indiqui el contrari.

Campus d'exelencia

Membre de:          Reconeixement internacional de l'excel·lència

                      logo del barcelona knowledge campuslogo del health universitat de barcelona campus